FAQ

 • Hvordan er vi en bærekraftig leverandør?

  Matvareexpressen er en bærekraftig grossist som alltid søker etter å samle det største vareutvalg i sitt varelager. Alt fra kortreiste lokalprodukter, økologiske varer og ferske brødvarer til meieri- og storhusholdningsprodukter fra de største produsentene kan man bestille fra oss.

  Dette gir færre store varebiler på veiene og fører direkte til mindre miljøbelastning.

  Konsekvensen av dette er at alle våre kunder kan bestille et variert sortiment fra en leverandør og få alt levert i en av våre miljøvennlige biler og dermed gjøre miljøavtrykket minst mulig.

  PLUSS PÅ MER

  Sist oppdatert: 28.01.2020
 • Moderne bilpark

  Vi en en ny og oppdatert bilpark hvor vi har satt stort fokus på miljø og utslipp. Vår hovedtyngde av kjøretøy er av Euro 6 klassen med det laveste NOX- og partikkelutslippet i markedet.

  I tillegg til dette har vi igangsatt et eget prosjekt knyttet til EL-varebiler som på sikt skal erstatte fossilt brennstoff i transporten.

  Sist oppdatert: 28.01.2020
 • Karbonnøytrale ansatte

  Ved å plante 5 trær per ansatt blir Matvareexpressen karbonnøytrale. Trærne vil over til binde over 410 tonn CO2.

  Treplantingen gjøres via "Trefadder AS".

  "Trefadder" er et norsk initiativ for å bygge klimaskog i samarbeid med norske gårdsbruk for å skape et bedre klima, økt biologisk mangfold og flere lokale arbeidsplasser.

  All treplanting skjer i Norge av utdannet fagpersonell og på de områder som gir best forutsetninger for maksimal vekst og høyest kvalitet.

  Sist oppdatert: 28.01.2020
 • Brosjyremateriell

  Vi har gjort et bevisst valg om å erstatte alle trykksaker med miljøvennlig papir produsert av jordbruksavfall.

  Sist oppdatert: 28.01.2020
 • Miljøfyrtårn

  Matvareexpressen blir miljøfyrtårnsertifisert som også skal bidra til eget miljøregnskap for bedriften.

  Sist oppdatert: 28.01.2020