+47 4000 1701

Personvern

 

Registrering av opplysninger

Matvareexpressen registrerer følgende opplysninger om din bedrift i vårt datasystem:
navn, organisasjonsnummer, adresse, postnummer og poststed, telefonnummer, og e-postadresse.

Statistikk

Matvareexpressen kan ved behov hente inn opplysninger om produkter du har kjøpt, bestillingsinfo, betalinger og reklamasjon. Informasjonen bruker vi for å håndtere bestillingene dine korrekt samt for administrasjonen vår. Alle opplysninger du gir, behandles fortrolig og overlates aldri til tredje part.

Alle opplysninger du gir, behandles fortrolig og overlates aldri til tredje part.

 

Fredrik Engen

Daglig Leder
Matvareexpressen Norge AS