Ansvar og miljø

Etisk Handel 

Etisk handel er en retning eller prinsipp innenfor handel som fremmer hensynet til etiske prinsipper gjennom hele forsyningskjeden fra produksjon til forbruker. Retningslinjer for etisk handel baserer seg på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder.

Matvareexpressen jobber kontinuerlig med sine leverandører og samarbeidspartnere for å sikre ansvarlighet og verdige forhold i våre verdikjeder. 

Vårt mål er å gi våre kunder trygghet for at varene de kjøper hos oss er produsert på en måte som ivaretar mennesker, dyr og miljø, og gjør det enkelt å velge de mest bærekraftige alternativene. Vi arbeider systematisk for å minimere eventuell risiko ved det aktuelle produktet hos produsenten. Basert på vår Code of Conduct og etiske retningslinjer har vi som mål å bidra til å forbedre situasjonen der den fremstår som dårlig.

Matvareexpressens Code of Conduct (CoC)

Matvareexpressen har implementert etiske retningslinjer/etiske regelverk (Code of Conduct, CoC) som gjelder for alle ansatte i Matvareexpressens selskapsstruktur samt alle våre leverandører og forretningspartnere. Retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente krav til arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter (ILOs kjernekonvensjoner og FNs menneskerettigheter) i tillegg til våre egne etiske og miljømessige krav. I denne CoC definerer og stipulerer Matvareexpressen hvilke krav som må implementeres av alle partnere og leverandører. Den danner grunnlaget for alle typer samarbeid. 

Last ned

Hva gjør vi for å være en bærekraftig leverandør?

Matvareexpressen er en bærekraftig leverandør som alltid søker etter å samle størst mulig vareutvalg på sitt varelager. Alt fra kortreiste lokalprodukter, økologiske varer og ferske brødvarer til meieri- og storhusholdningsprodukter. 

Dette gir færre varebiler på veiene, og fører direkte til mindre miljøbelastning. Konsekvensen av dette er at alle våre kunder kan bestille et variert sortiment fra én leverandør, få alt levert i en av våre miljøvennlige biler og slik gjøre miljøavtrykket minst mulig.

Moderne bilpark

Vi har en en ny og oppdatert bilpark hvor vi har satt stort fokus på miljø og utslipp. Vår hovedtyngde av kjøretøy er av Euro 6-klassen med det laveste NOX- og partikkelutslippet i markedet. I tillegg til dette har vi igangsatt et eget prosjekt knyttet til EL-varebiler som på sikt skal erstatte fossilt brennstoff i transporten. Første elvarebil ble satt i drift i 2022, og det kommer mange flere i årene fremover.

Karbonnøytrale ansatte

Ved å plante 5 trær per ansatt blir Matvareexpressen karbonnøytrale. Trærne vil over tid binde over 410 tonn CO2. Treplantingen gjøres via Trefadder AS. "Trefadder" er et norsk initiativ for å bygge klimaskog i samarbeid med norske gårdsbruk for å skape et bedre klima, økt biologisk mangfold og flere lokale arbeidsplasser. All treplanting skjer i Norge av utdannet fagpersonell, og på de områder som gir best forutsetninger for maksimal vekst og høyest kvalitet.

Vil du lese mer om Trefadder-ordningen kan du besøke trefadder.no

Paperwise

Vi har gjort et bevisst valg om å trykke alle trykksaker på miljøvennlig papir produsert av jordbruksavfall.

Paperwise kan du lese mer om på paperwise.eu

Miljøfyrtårn

I desember 2021 ble Matvareexpressen Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som også skal bidra til eget miljøregnskap for bedriften.
Gjennom Miljøfyrtårn jobber vi med miljø i alle ledd i vår bedrift, med fokus på å redusere vår miljøbelastning, bedre arbeidsmiljøet, ha bærekraftige innkjøp, og gode energiløsninger.

Vil du lese mer om Miljøfyrtårn kan du besøke miljofyrtarn.no

Her er vår miljøpolicy.

Bærekraftig leverandør

Klima- og miljørapport for Matvareexpressen

Hovedkontor Haugesund 2019
Hovedkontor Haugesund 2020
Hovedkontor Haugesund 2021