Ansvar og miljø

Hvordan er vi en bærekraftig leverandør?

Matvareexpressen er en bærekraftig grossist som alltid søker etter å samle størst mulig vareutvalg på sitt varelager. Alt fra kortreiste lokalprodukter, økologiske varer og ferske brødvarer til meieri- og storhusholdningsprodukter. 

Dette gir færre varebiler på veiene og fører direkte til mindre miljøbelastning. Konsekvensen av dette er at alle våre kunder kan bestille et variert sortiment fra en leverandør, og få alt levert i en av våre miljøvennlige biler og dermed gjøre miljøavtrykket minst mulig.

Moderne bilpark

Vi en en ny og oppdatert bilpark hvor vi har satt stort fokus på miljø og utslipp. Vår hovedtyngde av kjøretøy er av Euro 6 klassen med det laveste NOX- og partikkelutslippet i markedet. I tillegg til dette har vi igangsatt et eget prosjekt knyttet til EL-varebiler som på sikt skal erstatte fossilt brennstoff i transporten.

Karbonnøytrale ansatte

Ved å plante 5 trær per ansatt blir Matvareexpressen karbonnøytrale. Trærne vil over til binde over 410 tonn CO2. Treplantingen gjøres via "Trefadder AS". "Trefadder" er et norsk initiativ for å bygge klimaskog i samarbeid med norske gårdsbruk for å skape et bedre klima, økt biologisk mangfold og flere lokale arbeidsplasser. All treplanting skjer i Norge av utdannet fagpersonell og på de områder som gir best forutsetninger for maksimal vekst og høyest kvalitet.

Vil du lese mer om Trefadder besøk trefadder.no

Paperwise

Vi har gjort et bevisst valg om å erstatte alle trykksaker med miljøvennlig papir produsert av jordbruksavfall.

Vil du lese mer om Paperwise besøk paperwise.eu

Miljøfyrtårn

I Desember 2021 ble Matvareexpressen miljøfyrtårnsertifisert som også skal bidra til eget miljøregnskap for bedriften.
Gjennom Miljøfyrtårn vil vi jobbe med miljø i alle ledd i vår bedrift. Vi vil ha fokus på å redusere vår miljøbelastning, bedre arbeidsmiljøet, ha bærekraftige innkjøp, og gode energiløsninger.

Vil du lese mer om Miljøfyrtårn besøk miljofyrtarn.no

Her er vår miljøpolicy.

Bærekraftig leverandør

Klima og Miljørapport for Matvareexpressen

Hovedkontor Haugesund 2019
Hovedkontor Haugesund 2020