Tobakk

Viktig informasjon ved kjøp av tobakksvarer.
Salg av tobakksvarer til personer under 18 år er ikke tillatt. Legitimasjon må fremvises ved utlevering. Se eget avsnitt om legitimasjon.

Gyldig legitimasjon
Vi godtar disse typene legitimasjon:

Førerkort (inkludert mopedførerbevis med bilde og fødselsnummer)
Bankkort med bilde
Pass
Nasjonalt ID-kort
Forsvarets ID-kort
Utlendingspass
Asylsøkerbevis
Reisebevis for flyktningar
Vi godtar også tilsvarende utenlandsk legitimasjon, som for eksempel pass, førerkort og bankkort med bilde og nasjonalt ID-kort utskrevet av styresmaktene i det aktuelle landet.
Legitimasjonen må være fysisk.

Ikke gyldig legitimasjon

Digital legetimasjon gjennom BankID appen kan ikke brukes hos oss.
Digitalt førerkort eller bilde av legitimasjonen er ikke gyldig legitimasjon.
Utgått legitimasjon kan heller ikke brukes.

Røyk
Snus